Værdigrundlag

På Tirsdalens Skole arbejder vi ud fra værdierne trivsel, faglighed og bredde.

Trivsel

Vi arbejder på at skabe de bedste vilkår for trivsel for alle elever. Derfor har vi fokus på de gode relationer, og det ansvar vi har for hinanden her på skolen. Vores elever skal opleve at være en del af et større fællesskab.

Faglighed

Alle skal have mulighed for at blive tilpas udfordret fagligt og opleve at få støtte undervejs i deres faglige udvikling. Vi skal være gode til at tale med både elever og forældre om elevernes faglige trivsel og udvikling.

Bredde

Vi ser mangfoldighed som en styrke i fællesskabet og elevernes trivsel samt faglige udvikling. Vi tilstræber at kunne tilbyde undervisning og aktiviteter, der favner en bred elevgruppe. På samme måde forventer vi, at alle på skolen viser respekt for hinanden og forståelse for forskellighed. På Tirsdalens Skole accepterer vi ikke mobning.