Værdigrundlag

I Randers Kommunes sektorpolitik for skoleområdet står mål og holdninger som skal være kendetegnende for skolerne i kommunen.

Sektorpolitikken omfatter både skolens kerneydelse og de funktioner, der knytter sig hertil.

Se sektorpolitik for skoleområdet.