Skolens profil

Tirsdalens Skole er en stærk overbygningsskole med elever fra 7.-9. klasse. Eleverne kommer fra Søndermarksskolen og Kristrup Skole.

Tirsdalens Skole har en engageret personalegruppe, der ser det som deres vigtigste opgave at skabe et trygt miljø for de unge. Et miljø, hvor der er mulighed for læring gennem fordybelse, inspiration, eksperimenterende og undersøgende læringssituationer.

Vi prioriterer højt, at dagligdagen for de unge er så alsidig, spændende og lærerig som muligt, og vi vægter faglighed, idræt, bevægelse i undervisningen, leg og kreativitet højt. Ligeledes vægter vi, at lærere og pædagoger samarbejder tæt om undervisningen og den enkelte elevs udvikling.

På Tirsdalens Skole har vi specialklasser i form af H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder.

Pædagogiske principper

På Tirsdalens Skole lægger vi vægt på følgende værdier:

Selvværd
Den enkelte føler, at man har værdi som menneske uafhængig af faglige evner og præstationer.

Tillid og tryghed mellem elever, medarbejdere, og forældre
Åben­hed samt en positiv omsorgsfuld grundholdning

Ansvarlighed
Den enkelte er forpligtet overfor sig selv og andre – både fagligt og socialt.

Engagement
Den enkelte er ”fuldt og helt til stede” (med hele sin personlighed). I praksis betyder det, at man for at fastholde engagementet mødes med tillid i en tryg atmosfære præget af personlig anerkendelse.

Kreativitet
Nye idéer og tanker udvikles og igangsættes.

Demokrati, fællesskab og social forståelse - med plads til individuelle holdninger
En dagligdag der er præget af respekt for andres synspunkter, vilje til at opnå det fælles bedste, indlevelse i og forståelse for andres måde at anskue verden på samt forståelse for andres væremåde.

Kulturarv og traditioner
De rødder som er forankret i historien, kristendommen og sproget samt tilbagevendende begivenheder og arrangementer.

Evaluering af kvalitet

Skolen følger naturligvis den række af test, som er besluttet gennem folkeskoleloven. Indtil videre har vi på skolen derudover besluttet, at fortsætte den række af test, som skolen igennem mange år har gennemført:

  • Alle elever bliver testet med henblik på opfølgning af deres læse- og staveudvikling. Testene foretages af klassens dansklærer.
  • Alle klasser testes endvidere i matematikprøver (MAT). Testen foretages af klassens matematiklærer.

Fra skoleåret 2006/2007 har vi arbejdet vi med LUS (læseudviklingsstrategi), der er en evalueringsmetode, som retter sig mod elevernes læseudvikling.

Der laves endvidere en elevplan for alle skolens elever hvert skoleår. Elevplanen er udarbejdet af klassens lærere og har fokus på status på elevens udbytte af undervisningen og ikke mindst elevens udviklingsmål.

Projektopgave

På Tirsdalens Skole arbejder 8. og 9. klasse med projektopgave.

I projektperioderne er der til disse klasser tilknyttet to lærere.