Regler

På skolen er vi mange mennesker sammen hver dag. Derfor er det nødvendigt, at vi har nogle ordensregler, som alle skal følge.

Når du følger reglerne, er du med til at sikre, at Tirsdalens Skole er et rart sted at være, hvor der mulighed for både at lære noget og have det sjovt.

I skolens hverdag er det personalet, som har til opgave at tilse, at skolens regler bliver efterlevet. Det gøres bl.a. gennem tilsyn med eleverne i elevernes pauser.

Alle elever skal følge de anvisninger, de får fra alle ansatte på skolen.