Faciliteter

Skolen er opført i 1969 og består af parallelle bygningsfløje i én etage, der bindes sammen af tværgående gangstrøg.

Skolen er beliggende i et relativt åbent område og indeholder gode varierende friarealer, bl.a. en central skolegård med et parkourområde, grønnegårde mellem bygningsfløjene og mindre legepladsområder ved den østlige bygningsfløj. Skolen har desuden tre multibaner og to pannabaner.

Mod vest afgrænses skolen af idrætshal, svømmehal og gymnastiksal.

Skolen har gode pladsforhold indendørs med store klasselokaler og faglokaler og udendørs med adgang til store sportsarealer og en lille skov.

Renovering af skolebygningerne

Skolens vinduer er blevet udskiftet i foråret 2010. Ved samme lejlighed er der blevet lavet murede brystninger ved alle skolens vinduer.

Skolen har fået nyt ventilationssystem over det hele i efteråret/vinteren 2013. Ved samme lejlighed er en del af de gamle lofter skiftet ud.

I 2015 fik skolen en ny kantine og nye håndværk/design faglokaler, ligesom 9. klasse og specialklassernes områder blev restaureret.

Elevernes skolemøbler

De fleste af skolens møbler er af god kvalitet, men af ældre dato.

Skolebestyrelsen har vedtaget, at der skal være opmærksomhed på at sikre en løbende udskiftning.

Det er vigtigt for os, at elevernes og møblernes størrelse harmonerer.

Enkelte elever med specielle behov får tildelt en passende stol.