Skoleskift

Tirsdalens skole er en overbygningsskole med elever i 7.-9. klasse. Eleverne kommer fra Søndermarksskolen og Kristrup Skole.

Når eleverne fra Søndermarksskolen og Kristrup Skole går ud af 6. klasse, skifter de deres trygge børnemiljøer ud med et stærkt ungemiljø på Tirsdalens Skole.

Formålet med skoleskiftet og inddelingen er, at de ældste elever placeres i fagligt stærke miljøer og de yngste elever i trygge og stimulerende børnemiljøer.

Mange elever kan profitere af at prøve at skifte miljø, møde nye lærere, der ser dem med nye øjne, samt få muligheden for at skabe nye venskaber. Samtidig er skiftet med til tydeligt at markere overgangen til overbygningen.

Et stærkt udskolingsmiljø

De stærke udskolingsmiljøer for 7.-9. klasse sikrer langt flere muligheder for den enkelte unge.

Alle elever vil være sikret et professionelt og stærkt udskolingsmiljø med flere spor på hver årgang, en bred vifte af valgfag at vælge imellem, linjefagsuddannede lærere, et styrket samarbejde med erhvervs- og ungdomsuddannelserne og muligheden for at danne venskaber ud fra interessefællesskaber.

Uddannelsesinstitutionerne har lettere ved at samarbejde med et færre antal overbygningsskoler, og dermed bliver det f.eks. også lettere at tilrettelægge individuelle praktik- og brobygningsforløb, som matcher den enkelte elevs behov. Samlet set skal ungemiljøerne således være med til at sikre, at Randers Kommune når målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse.