Skoleskift

Eleverne på Kristrup Skole og Søndermarkskolen skifter efter 6. klasse til Tirsdalens Skole, hvor de skal gå i 7.-9. klasse.

Tirsdalens skole er overbygningsskole for Søndermarkskolen og Kristrup skole. Det betyder, at eleverne på Søndermarkskolen og Kristrup Skole automatisk flytter til Tirsdalens Skole, når de når til 7. klassetrin.

Eleverne i 6. klasse på Kristrup Skole og Søndermarkskolen inviteres på besøg på Tirsdalens Skole. Tirsdalens Skole arrangerer også åbent hus for eleverne i 6. klasse og deres forældre, så de sammen har mulighed for at se skolen og møde de kommende lærere.

Der laves i løbet af 6. klasse aktiviteter og arrangementer, der skal bringe eleverne fra Kristrup Skole og Søndermarkskolen sammen, inden de starter på Tirsdalens Skole sammen. Hver 6. klasse har en venskabsklasse på den anden skole.

Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Tirsdalens Skole har et tæt samarbejde om overgangen fra 6. til 7. klasse, herunder overlevering af elever og dannelse af nye klasser.

Skolevalg og skoleskift

I Randers Kommune er der frit skolevalg – dog under forudsætning af, der er plads i klasserne. Ønsker du som forældre ønsker at flytte dit barn fra en skole til en anden, så kontakt skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, er det op til skolelederen på den modtagende skole at vurdere, om der er plads i klassen.

Hvis ikke barnet er optaget på den ønskede skole, er barnet altid sikret optagelse på distriktsskolen.

Randers Kommune er ikke forpligtet til at yde fri befordring, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen til dit barn.