Antimobbestrategi

Skolebestyrelsen fastsætter skolens værdiregelsæt og antimobbestrategi.

Værdier

På Tirsdalens Skole arbejder vi ud fra værdierne:

  • Trivsel
  • Faglighed
  • Bredde.

Trivsel

Vi arbejder på at skabe de bedste vilkår for trivsel for alle elever. Derfor har vi fokus på de gode relationer, og det ansvar vi har for hinanden her på skolen. Vores elever skal opleve at være en del af et større fællesskab.

Faglighed

Alle skal have mulighed for at blive tilpas udfordret fagligt og opleve at få støtte undervejs i deres faglige udvikling. Vi skal være gode til at tale med både elever og forældre om elevernes faglige trivsel og udvikling.

Bredde

Vi ser mangfoldighed som en styrke i fællesskabet og elevernes trivsel samt faglige udvikling. Vi tilstræber at kunne tilbyde undervisning og aktiviteter, der favner en bred elevgruppe. På samme måde forventer vi, at alle på skolen viser respekt for hinanden og forståelse for forskellighed. På Tirsdalens Skole accepterer vi ikke mobning.

Forebyggelse af mobning

På Tirsdalens Skole arbejder vi med at forebygge mobning ved kontinuerligt at arbejde med at etablere og vedligeholde stærke unge fællesskaber. Gennem dialog med de unge og gode fællesskabsoplevelser ønsker vi at sætte rammen for gode og konstruktive lærings- og fritidsfællesskaber. Vi prioriterer ved elevernes start på skolen mange sociale aktiviteter, så eleverne kan lære hinanden godt at kende. Vi prioriterer ligeledes lejrturer/skolerejser på alle årgange, og vi tager konflikter i opløbet, så snart vi har kendskab til situationen.

Elevrådet på skolen har arbejdet på en visuel model af skolen antimobbestrategi. Den forefindes synligt i alle klasser, og den drøftes i alle klasser fast ved skolestart og ved behov gennem skoleåret.

Den visuelle model af skolens antimobbestrategi

Mobning er alles ansvar

Vores definition af mobning er: "Når en eller fleres adfærd – også via de sociale medier – overfor en elev gør, at denne elev ikke trives positivt i skolen".

Vi ser mobning som en utilsigtet konsekvens af et utrygt klassemiljø, og en indsats omkring mobning vil derfor altid indebære et fokus på det fællesskab, som eleverne indgår i.

Eksempler på adfærd, der kan føre til dårlig trivsel for en elev:

  • At blive truet
  • At blive udsat for slag, spark og anden fysisk afstraffelse
  • At blive udsat for gentagne nedladende eller krænkende bemærkninger ansigt til ansigt eller via de sociale medier
  • At blive ignoreret over længere tid
  • At blive udelukket af fællesskabet - både det fysiske fællesskab og på de social medier.

Vi, der har vores gang på Tirsdalens Skole, er alle forpligtet til at handle, hvis vi er vidne til mobning!

Du som oplever mobning på egen krop

Det kan være svært selv at fortælle, at man bliver mobbet, da det for nogen er uoverskueligt, at der kommer fokus på det. Man kan være bange for at blive mobbet endnu mere eller blive kalde en sladrehank. Det kan også være, at man ikke vil bekymre sine forældre. Man har alle ret til at have det godt, derfor vil vi opfordre dig, der ikke trives på skolen til at fortælle det til en voksen, som du føler vil lytte. Det kan også være dine forældre.

Du som mobber

Ofte er der en årsag til, at du mobber. Det kan være fordi du er jaloux, eller fordi du vil være sej. Det kan også være, fordi du selv har nogle problemer, som du har brug for hjælp til at få løst. Det du gør ved andre, kan få dem til at føle sig mindre værd. Denne følelse kan tage lang tid at komme over igen. For nogle sker det aldrig. Husk at du også har mulighed for at gå til en voksen, du kan snakke med, og få hjælp til de problemer, du måske har. Det kan være det er dem, der får dig til at mobbe – så andre får det lige så skidt som dig.

Du som er medløber

Det er ikke sjovt at mobbe, hvis der ikke er andre, der griner eller følger med. Derfor har du, der støtter op om den dårlige adfærd mod en anden elev, lige så stort ansvar i mobningen som den, der starter det. Som skole forventer vi, at du ikke støtter op om, at en anden elev på skolen ikke trives godt. Du har også et ansvar for at gå til en voksen, du kan snakke med, og gøre opmærksom på, at en anden elev ikke trives godt på skolen.

Du, der er vidne til, at andres adfærd gør, at en anden elev ikke trives

Det kan godt føles som om, at man blander sig i noget, der ikke har noget med en selv at gøre, men du skal huske på, at vi alle har et ansvar for, at alle på skolen trives godt. Det kan måske også være skræmmende at fortælle om det, du ser, da du måske frygter, det kan komme til at gå ud over dig. Du skal huske på, at vi ikke kan gøre Tirsdalens Skole til en skole, hvor vi gør noget ved mobning, hvis vi ikke ved, at det foregår. Derfor har vi brug for din hjælp. Hvis du ser andre blive dårligt behandlet, eller hvis du hører om det, så gå til en voksen, du kan snakke med, eller gå til dine forældre.

Hvis du er forælder på skolen

Alle forældre på skolen er forpligtet til at støtte op om den gode trivsel på Tirsdalens Skole. Derfor forventer vi, at du kontakter en ansat på skolen, hvis du oplever eller hører om adfærd, der fører til, at en elev ikke trives på skolen. Vi forventer også, at du som forælder støtter op om vores arbejde, hvis det viser sig, at det er dit barn, der hat ansvaret for, at en anden elev ikke trives.

Du som er ansat på skolen

Som ansat på skolen har du en særlig forpligtelse på at handle, hvis du oplever eller bliver gjort opmærksom på hændelser, der gør, at en elev ikke trives på skolen. Der er ingen formidlende omstændigheder. Hvis en eller flere elevers adfærd overfor en anden elev ikke er acceptabel, skal du handle på det.

Hvordan handler vi på mobning

Den voksne, der bliver gjort opmærksom på, at andres adfærd er skyld i, at en elev ikke trives på skolen, kontakter elevernes klassekoordinator, skolens ledelse og/eller kompetencecentret samt elevernes forældre.

Inden andet sættes i gang, kan det ske, at eleven/eleverne, der mobber, kommer til en samtale med skolen ledelse for at stoppe den dårlige adfærd øjeblikkeligt.

Hvad der er sket

Klassekoordinator eller en medarbejder fra kompetencecentret forsøger at afdække, hvad der er sket, og snakker individuelt med de enkelte elever - både den, der er blevet mobbet, og den/de, der mobber.

Hvad gør vi så?

Klassens team, ledelsen og en medarbejder fra kompetencecentret mødes og snakker om situationen. Det vurderes om PPR eller Familieafdelingen inddrages.

Konstateres der mobning eller lignende, skal der indenfor 10 arbejdsdage udarbejdes en handleplan.

Handleplanens indsatser afstemmes efter situationens karakter. Der søges inspiration i DCUM's handleplansværktøj.

Elever og forældre delagtiggøres i handleplanen.

Opfølgning

I handleplanen aftales, hvad der skal gøres. Der aftales også, hvornår og hvordan der evalueres på det, der sættes i gang.

Vi forventer, at forældre og elever bakker op om handleplanen.