Skoleskift

Tirsdalens Skole er en stærk overbygningsskole med 7.-9. klasse, som modtager elever fra Søndermarkskolen og Kristrup Skole.

Tirsdalens skole er overbygningsskole for Søndermarkskolen og Kristrup skole. Det betyder, at eleverne på Søndermarkskolen og Kristrup Skole automatisk flytter til Tirsdalens Skole, når de når til 7. klassetrin.

Tirsdalens Skole har også H-klasser for børn med specifikke indlæringsvanskeligheder og A-klasser med asylbørn i 7.-9. klasse.

Skolevalg og skoleskift

I Randers Kommune er der frit skolevalg – dog under forudsætning af, der er plads i klasserne. Ønsker du som forældre ønsker at flytte dit barn fra en skole til en anden, så kontakt skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn indskrevet.

Ønsker du dit barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, er det op til skolelederen på den modtagende skole at vurdere, om der er plads i klassen.

Hvis ikke barnet er optaget på den ønskede skole, er barnet altid sikret optagelse på distriktsskolen.

Randers Kommune er ikke forpligtet til at yde fri befordring, hvis du vælger en anden skole end distriktsskolen til dit barn.